Lättenwiessenstr. 5
8152     Glattbrugg
Tel:  0848 83 07 07
Fax: 0848 83 07 08
Nëse në web faqen tonë gjeni atë që ju kërkoni,atëherë do jemi tejet të kënaqur.Përmes përvojës sonë shumë vjeçare dhe ekipit i cili zotëron aftësi të mëdha pune në tërë lëmin e parketit dhe gjithë teknologjinë e dyshemesë juve jeni tek ne në duar të sigurta.
  • Ndërrmarrja jonë ju ofron shërbime në tërë lëmin e parketit dhe të gjitha mënyrave tjera të shtruarjes së dyshemesë.Shërbimet tona që janë edhe arritje e skusesshme e punës sonë shumë vjeçare ua ofrojmë me shumë kënaqësi.Ju ofrojmë parket mozaikë,parket lami .lamell e lartë...
  • Klima ideale e hapësirës ku vendoset parketi duhet të sillet nga 20 °C ku lagështia relative e ajrit është rreth 50 - 60%.Druri është material hidroskopikë |lagështi thithës|i cili e thithë lagështin nga ajri dhe e nxjerrë sërish jashtë...
Copyright 2006 © Dini Parkett AG. Të gjitha të drejtat e rezervuara. AGB | design: albstudio